“فشن” اثری از “ربکا آرنولد”، به بخشی جدانشدنی از زندگی ما اشاره می کند که ممکن است توجه ما را جلب کرده باشد یا نسبت به آن بی توجه بوده باشیم. اما کتاب “فشن” از “ربکا آرنولد” به فرم بسیار خاصی از “فشن” اشاره دارد و آن مد مربوط به لباس است. “فشن” ارتباط تنگاتنگی با هنر دارد و به همین دلیل نوشتن درباره ی آن به گونه ای دقیق و کاملا عینی میسر نیست. هر چند می توان به صورت سیستماتیک به آن پرداخت و تا جایی که ممکن است سلایق و قضاوت های ذهنی را از آن حذف کرد که می توان گفت “ربکا آرنولد” در نگارش کتاب “فشن” به این مهم دست یافته است.
در اغلب کتاب هایی که درباره ی “فشن” نوشته می شود پراکنده گویی هایی صورت گرفته که بیشتر از آگاهی بخشیدن به خواننده، او را گیج می کند. اما این مقدمه ی کوتاه درباره ی “فشن”، از چنین روایت پراکنده و گیج کننده ای اجتناب ورزیده و موضوع مورد بررسی را بر پایه ی حقایق و بسیار سهل الوصول ارائه می دهد. کتاب عمدتا بر تاریخ و توسعه ی صنعت “فشن”، منابع الهام آن و حضور همزیستانه اش در گستره ی وسیعی از فرهنگ ها متمرکز شده است. کتاب همچنین به جنبه های اخلاقی صنعت “فشن” که اخیرا زیر ذره بین قرار گرفته می پردازد. مواردی نظیر استفاده از خز، شرایط شغلی دشوار کارگران پوشاک و استفاده از کلیشه ها در تبلیغ لباس. این اثر همچنین درباره ی مسائل اخلاقی که در گذشته برجسته تر بود اما هنوز هم بازتاب دارد نظیر حیا ، جنسیت و جنبه های هویتی مد صحبت می کند. اگر به دنبال کسب دانشی مفید در زمینه ی تاریخچه ی “فشن” و گرایشات برجسته ی آن هستید، کتاب “فشن” اثر “ربکا آرنولد” را از دست ندهید.

قسمتی از کتاب

در قسمت هایی از این کتاب این گونه نوشته شده:

 فشن نه صرفا لباس است و نه صرفا مجموعه ای ایماژ، بلکه جلوه ای پویا از فرهنگ مادی و بصری است که نقش مهمی در زندگی اجتماعی و فرهنگی ایفا می کند. فشن از بازوهای اقتصادی مهم جهان است، جزء ده صنعت مهم در کشورهای توسعه یافته است. فشن به بدن های ما و نحوه نگاه ما به بدن دیگران شکل می دهد. می توان از آن چون ابزاری خلاق برای بیان هویت های متفاوت یا، برعکس، برای تحمیل معیاری از زیبایی و مقبولیت به همه بهره گرفت. مسائل اخلاقی و عرفی مهمی را برمی انگیزد و با هنرهای زیبا و فرهنگ عامه در ارتباط است. این کتاب فشن غربی را همچون صنعت مسلط فشن بررسی می کند، اما در این سلطه نیز تردید می کند و نشان می دهد که چگونه دیگر نظام های فشن در کنار آن تکامل و با آن همپوشانی یافته اند. خواننده را با عرصه های به هم پیوسته صنعت فشن آشنا می کند؛ نشان می دهد که فشن چگونه دیزاین می شود، ساخته می شود، و به فروش می رسد و ارتباط آن را با زندگی اجتماعی و فرهنگی مان بررسی می کند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *