دنیم روی دنیم

دنیم روی دنیم در حال حاضر دختران فرانسوی لباس جین را اینگونه طراحی می کنند، چرا فرانسوی؟ زیرا ریشه این سبک به این کشور زیبا

ادامه مطلب»
top_fashion_designers

برترین طراحان مد

برترین طراحان مد  امروز می خواهیم برترین طراحان مد تمام دوران را بررسی کنیم! ما با 50 نفر برتر شروع کردیم، اما طرفداران ما نام‌هایی

ادامه مطلب»