• ساعت دوره آموزش (از ۸ تا ۷۲ ساعت)
  • سطح علمی آموزشی (مقدماتی، پیشرفته، حرفه‌ای)
  • اساتید دوره (تخصص و سابقه)

متفاوت بوده و حداقل از ۲۰۰ دلار شروع و تا ۱۴۰۰ دلار متغیر می‌باشد. برای محاسبه هزینه رشته، دوره و سطح مورد نظر خود را برای ما در واتساپ ارسال نمائید.

طراحی لباس، جواهر اکسسوری، مدلینگ، پوست میکاپ، مژه و… وابسته به حجم و سطح دروس طی ۸ تا ۴ جلسه برگزار می‌شوند و بین ۶۰۰ تا ۲۰۰ دلار هزینه خواهد داشت. این هزینه بابت دریافت مدرک رسمی حضور در دوره پرداخت و حق اساتید است و برای آکادمی منافع مالی به همراه ندارد برای محاسبه هزینه رشته، دوره و سطح مورد نظر خود را برای ما در واتساپ ارسال نمائید. برای مثال:

این سطح در قالب دوره‌های ارتقاء مهارت و با سرفصل‌های مشخص در هر رشته به صورت ماهیانه اعلام می‌شوند.

  • هر ماه رشته‌های در حال برگزاری متفاوت هستند
  • هر ماه اساتید هر رشته متفاوت هستند
  • هر ماه سرفصل‌های هر دوره متفاوت هستند
  • هر ماه ساعات آموزشی متفاوت هستند

هزینه دوره‌های ارتقاء مهارت بین ۱۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار برای هنرجویان حضوری و ۶۰۰ تا ۲۵۰ دلار برای هنرجویان آنلاین متغیر هستند. برای محاسبه هزینه رشته، دوره و سطح مورد نظر خود را برای ما در واتساپ ارسال نمائید. برای مثال: