سیاست حفظ حریم خصوصی آکادمی سیزده

 

برای کمک به ایجاد ارتباط بین افراد و گسترش دنیای فشن و بیوتی

  آکادمی سیزده اولین پلتفرم بین المللی و آنلاین فارسی زبان در حوزه فشن و بیوتی است که بر پایه اعتماد بنا شده است. بخش اساسی کسب این اعتماد به این معنی است که در مورد نحوه استفاده ما از اطلاعات شما و محافظت از حقوق انسانی شما برای حفظ حریم خصوصی آگاه باشید.لذا این خط‌مشی رازداری برای کمک به شما در درک اینکه چه اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کنیم، چرا آن‌ها را جمع‌آوری می‌کنیم آمده است. همچنین اصول استفاده از خدمات وب سایت را برای شما تصریح می بخشد.

وقتی از پلتفرم ما استفاده می کنید و اطلاعات خود را با اعتماد به ما می دهید. ما متعهدیم که این یک مسئولیت بزرگ است و سخت تلاش می کنیم تا از اطلاعات شما محافظت کنیم  و امنیت حساب شما را تحت کنترل قرار دهیم.مطالعه سیاست حفظ امنیت حساب کاربری

آکادمی سیزده; خط‌مشی رازداری نحوه پردازش اطلاعات شخصی شما و اطلاعات تکمیلی مهم  که از طریق پلتفرم آنلاین انجام می دهید را اعلام میکند.

لازم به ذکر است تایید سیاست حفظ حریم خصوصی آکادمی سیزده، به منزله مطالعه دقیق و آگاهی کافی از  سیاست حریم خصوصی پلتفرم آنلاین آکادمی سیزده و حقوق و تعهدات قرارداد کاربری در سایت آکادمی سیزده است و کاربر متعهد به تمامی بندها می باشد. 

سیاست حفظ حریم خصوصی آکادمی سیزده

برای کمک به ایجاد ارتباط بین افراد و گسترش دنیای فشن و بیوتی

  آکادمی سیزده اولین پلتفرم بین المللی و آنلاین فارسی زبان در حوزه فشن و بیوتی است که بر پایه اعتماد بنا شده است. بخش اساسی کسب این اعتماد به این معنی است که در مورد نحوه استفاده ما از اطلاعات شما و محافظت از حقوق انسانی شما برای حفظ حریم خصوصی آگاه باشید.لذا این خط‌مشی رازداری برای کمک به شما در درک اینکه چه اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کنیم، چرا آن‌ها را جمع‌آوری می‌کنیم آمده است. همچنین اصول استفاده از خدمات وب سایت را برای شما تصریح می بخشد.

وقتی از پلتفرم ما استفاده می کنید و اطلاعات خود را با اعتماد به ما می دهید، ما متعهدیم که این یک مسئولیت بزرگ است و سخت تلاش می کنیم تا از اطلاعات شما محافظت کنیم  و امنیت حساب شما را تحت کنترل قرار دهیم.مطالعه سیاست حفظ امنیت حساب کاربری

آکادمی سیزده; خط‌مشی رازداری نحوه پردازش اطلاعات شخصی شما و اطلاعات تکمیلی مهم  که از طریق پلتفرم آنلاین انجام می دهید را اعلام میکند.

لازم به ذکر است تایید سیاست حفظ حریم خصوصی آکادمی سیزده، به منزله مطالعه دقیق و آگاهی کافی از  سیاست حریم خصوصی پلتفرم آنلاین آکادمی سیزده و حقوق و تعهدات قرارداد کاربری در سایت آکادمی سیزده است و کاربر متعهد به تمامی بندها می باشد.